03-7913212

תחום פיתוח ארגוני ותעסוקה

המכללה מקיימת מגוון הכשרות והדרכות בתחומי הפיתוח הארגוני והתעסוקה.

הובלת הארגון למצוינות ארגונית והצלחה תלויה בהתחדשות ועדכונים בתחום. 

כל ההדרכות המבוצעות הן מוכוונות יישום, ומוכוונות למנהלים ועובדים בארגונים שונים, האמונים להטמיע את הנלמד בארגון. 

צוות ההדרכה מבטיח את הגישה התורתית הנכונה, את הצלחת הליווי, ההטמעה והיישום.

הלומדים רוכשים את הכלים המתאימים להטמעת התרבות והערכים הארגוניים ולהעצמת העובדים

תחום איכות ואמינות

המכללה מקיימת מגוון הכשרות והדרכות בתחום האיכות והאמינות במספרר מסלולים ע"י מרצים מנוסים המביאים מנסיונם כיועצים בחברות המובילות במשק הישראלי. 


הדרכות במסגרת פנים ארגונית בהתאמה לצרכי לקוח, קורסי הכנה להסמכה, קורסים בסיסיים לקהל הרחב, הדרכות במסגרת מכרזים.

פנו למכללה

מועדי פתיחת קורסי הסמכה

CQE - מהנדס איכות

לימודי בוקר - אור יהודה - 01/5/18 
לימודי ערב - אור יהודה - 27/5/18
לימודי ערב - כרמיאל - 10/5/18 

CMQ/OE - מנהל איכות ומצוינות ארגונית 
לימודי ערב - אור יהודה -  22/05/18 

CRE - מהנדס אמינות
לימודי בוקר - אור יהודה - 15/5/18

חדש - קורס MTBF 

תחום 360 HLS

השירותים הניתנים במסגרת HLS 360 מאפשרים רשת ביטחון מקיפה, המגבירה את המאמץ הלאומי להגברת המוכנות של הגורמים במשק להתמודדות עם מצבי חירום שונים, כחלק מהמאמץ לשימור ועמידה ברציפות עסקית ותפקודית של המשק בשעת חירום.


לחצו לקבלת פרטים נוספים

תחום בטיחות וגיהות בעבודה

בטיחות וגיהות הם נושאים חשובים לכל ארגון ומוגדרים כחובה עפ"י חוק. המכללה מעבירה הדרכות בטיחות לעובדים המאושרות ע"י משרד הכלכלה. ההדרכות מבוצעות ע"י צוות המדריכים מיומן ומוסמך בתחום.

בניית אתרים - טואול