יום כשירות- גיליונות בטיחות 

 תאריכים:    |   כמות מפגשים:  12 מפגשים                 


  מידע כללי

גיליון בטיחות חומרים הוא גיליון המכיל מידע הנוגע למאפיניו של חומר מסוים. הוא נועד לספק לעובדים המתעסקים עם החומר ולכוחות החירום את הנהלים לטיפול הוא עבודה עם חומר בצורה בטוחה. הגיליון מכיל מידע כגון: מאפיינים פיזיקליים, רעילות, השפעות בריאותיות, עזרה ראשונה, אחסון, הובלה, סילוק, ציוד מגן ועוד. שימוש נרחב נעשה בגיליונות בטיחות חומרים לקטלוג מידע אודות כימיקלים. המידע בגיליון הבטיחות לחומרים עשוי הוראות לשימוש בטוח בכימיקל וסיכונים אפשריים הכרוכים בשימוש בו.
    מטרת הקורס

  רענון לעוסקים בתחום    

   נושאי לימוד

  • מהו גיליון הבטיחות? 
  • מטרת התקנות לעבודהעם גיליונות בטיחות
  • מבנה גיליון הבטיחות
  • סעיפי הגיליון הבטיחות 
  • דוגמאות "מהשטח"


   קהל יעד

ממונים על בטיחות, נהגי חומ"ס, עובדי חומ"ס, רכזי ונאמני בטיחות, מנהלי אחזקה וכל המעוניין להרחיב בנושא 


  להרשמה ובירורים


  מתכונת הקורס

מקנה יום כשירות לממונים על בטיחות בעבודה מטעם משרד התמ"תתעודה מטעם ALD

לבוגרי הקורס תוענק תעודה
מטעם ALD

בניית אתרים - טואול