קורס השלמה לעורכי מבדקים בכירים

קהל היעד: בוגרי קורס עורכי מבדקים פנימיים בלבד

תקציר

עורך המבדקים הבכיר מצוי במתודולוגיית עריכת המבדקים ומצויד בכלים מתקדמים המשמשים בניהול איכות ובאים לידי ביטוי בעריכת מבדקים ובניתוח תוצאותיהם.
עורך המבדקים הבכיר יכול לסייע להנהלת הארגון בבחירת, דרוג והערכת ספקים תוך שימוש בכלים ומתודולוגיות מתאימות.

מטרות

 למידת היבטים וכלים ניהוליים מתקדמים הבאים לידי ביטוי בעריכת מבדקים ובניתוח תוצאותיהם, עקרונות דרוג הערכת ספקים  גיבוש שיקולים מערכתיים בהכנת תכניות מבדקים כוללות


לקבלת הצעת מחיר לפנים ארגוני


נושאי לימוד

  • מיפוי וניתוח תהליכים ושימושיו בהכנת תכנית מבדקים
  • עקרונות הניהול היפני וביטויה בעריכת מבדק (S5, קייזן , Lean Management)
  • עקרונות פעולת צוותים להתנעת פעולות מתקנות ומונעות
  • היבטים מתקדמים בניתוח ראיות, ממצאים ומשמעויות של תוצאות מבדק (מטריצת מבדק, דיאגראמת קירבה)
  • ניתוח אופני כשל FMEA ומשמעותו בעריכת מבדק
  • עקרונות דרוג והערכת ספקים

מידע כללי

 תעודת גמר מטעם ALD 

בניית אתרים - טואול