שם הקורס:  ניהול יישומי לממוני בטיחות


תקציר
כיצד תתמודד עם התנגדויות? איך תניע עובדים שאינם כפופים לך?
כיצד תבצע הדרכה יעילה לעובדים? 
כיצד תשכנע דרגים ניהוליים בכירים בצורך ובחשיבות הפעילות המבוקשת על ידך?

ממונה הבטיחות מתמודד בעבודתו היומיומית מול דרגים בארגון שלעיתים אינם מכירים בחשיבות תפקידו.
הקורס נבנה מתוך ראייה וכוונה לסייע בייצוב מעמד ממונה הבטיחות, כאחד המובילים בארגון ולצייד אותו בכלים להתנעת תהליכים לקידום הבטיחות והגהות בארגון.
הקורס יקנה טכניקות וכלים ניהוליים מתקדמים, לשימוש ממונה הבטיחות ויסייע בידו בביצוע תפקידו בצורה טובה יותר. 

קהל יעד
ממוני בטיחות בעבודה

מטרות
 • לימוד והקניית גישות לניהול והנעת עובדים במסגרת האילוצים הארגוניים
 • לימוד טכניקות וכלים לניתוח תקלות ואירועים ופתרון בעיות בטיחות
 • לימוד כלים וטכניקות לשיפור מתמיד של הבטיחות בתהליכי העבודה
 • תרגול מעשי להבטחת יכולת יישום הכלים הנלמדים
נושאי הקורס
 • מנהל ומנהיג: הבחנות מושגיות
 • התמודדות עם קונפליקטים ומצבי לחץ
 • עקרונות ניהול ויישומיהם בעבודת ממונה הבטיחות
 • הקשר בין איכות ובטיחות
 • גישות שונות לניהול והנעה
 • כלים לאבחון וניתוח תאונות, תקלות וכשלים
 • טכניקות בניית צוות: שימוש בעבודת צוותיים 
 • לאיתור סיכונים ומפגעים
 • טכניקות מתקדמות לשיפור תהליכים 
 • הקטנת סיכוני בטיחות
 • תקשורת בינאישית בעבודת ממונה הבטיחות
 • גישות לניהול תהליך
 • הדרכה ופיתוח כאמצעי לשיפור הבטיחות
 • ביצוע פרויקט יישומי
תעודה  
תעודת גמר מטעם מכללת ALD 
 מתכונת
90 שעות לימוד - מפגשים חד שבועיים
לימודי בוקר, בין השעות 08:30-16:00

ימי כשירות
הקורס מקנה 8 ימי כשירות לממונים על הבטיחות בעבודה מטעם משרד התמ"ת
 
צור קשר - להרשמה או קבלת מידע


טופס הרשמה לקורס
 


שריינו ביומן

בניית אתרים - טואול