שם הקורס:    עורכי מבדקים בכירים

 
תקציר
ארגונים מודרניים רותמים את מערכות ניהול האיכות לביצוע שיפור מתמיד ויעיל בכל שלבי התהליכים.  יישום תפיסה זו מחייב ביצוע מבדקים פנימיים ומעקב אחר תוצאות השיפור.   עורך המבדקים הבכיר הינו עורך מבדקים המצוי במתודולגיית עריכת המבדקים ועובר הכשרה מקיפה ומעמיקה יותר הכוללת: מתדולוגיית וכלים מתקדמים המשמשים בניהול איכות ובאים לידי ביטוי בעריכת מבדקים ובניתוח תוצאותיהם. יכולת ראייה כוללנית, התנעת פעולות שיפור מערכתיות ובקרה ניהולית על תכנית המבדקים הכוללת. עורך המבדקים הבכיר יכול לסייע להנהלת הארגון בבחירת, דרוג והערכת ספקים תוך שימוש בכלים ומתודולוגיות מתאימות.
 
קהל יעד
מנהלים בכירים, מנהלי איכות, העוסקים בניהול מערכות איכות ובאישור והערכת ספקים. גורמים מקצועיים המתחזקים מערכות איכות ומפעילים תוכניות מבדקים.
 
מטרות
 • הכשרת עורכי מבדקים בכירים אשר יכירו וילמדו היבטים וכלים ניהוליים מתקדמים הבאים לידי ביטוי בעריכת מבדקים ובניתוח תוצאותיהם, גיבוש שיקולים מערכתיים בהכנת תכניות מבדקים כוללות
 • הכרת מתודולוגיות עריכת המבדקים ובקרה על בצוע פעולות מתקנות
נושאי הקורס

עקרונות ומתודולוגיות של עריכת מבדק:

 • דרישות מערכת האיכות
 • גישות, עקרונות, סוגים ושלבי ביצוע מבדקים
 • שיקולים בעריכת מבדקי איכות למערכת משולבת
 • מעקב ביצוע פעולות מתקנות

היבטים מתקדמים בניהול מערכת של תכנית מבדקים:

 • מיפוי וניתוח תהליכים  ושימושיו בהכנת תכנית מבדקים
 • עקרונות הניהול היפני וביטויה בעריכת מבדק (S5, קייזן , Lean Management)
 • עקרונות פעולת צוותים להתנעת פעולות מתקנות ומונעות
 • היבטים מתקדמים בניתוח ראיות, ממצאים ומשמעויות של תוצאות מבדק(מטריצת מבדק, דיאגראמת קירבה)
 • ניתוח אופני כשל FMEA ומשמעותו בעריכת מבדק
 • עקרונות דרוג והערכת ספקים
תעודה  
תעודת גמר מטעם מכללת ALD 
 מתכונת
50 שעות לימוד - מפגשים חד שבועיים
לימודי בוקר, בין השעות 08:30-16:00
 
צור קשר - להרשמה או קבלת מידע

טופס הרשמה לקורס
 

שריינו ביומן 
פנה למכללה

בניית אתרים - טואול