קורס עורכי מבדקים פנימיים כולל עדכוני  ISO 9001:2015

קהל היעד: נאמני איכות, רכזי איכות, סוקרים, מנהלים ואנשי אחזקת וטיפול שוטף של מערכת האיכות בארגון.

תקציר

ארגונים מודרניים רותמים את מערכות ניהול האיכות לביצוע שיפור מתמיד ויעיל בכל שלבי התהליכים. 

יישום תפיסה זו מחייב ביצוע מבדקים פנימיים ומעקב אחר תוצאות השיפור, הגורם האחראי לכך בארגון הינו בד"כ רכז/נאמן האיכות. 

מטרות

 הכשרת המשתתפים לעסוק בתכנון ובביצוע מבדקים פנימיים בארגון. 

בקורס ילמדו נושאים הקשורים במערכות איכות לפי ISO 9001-2008 כולל עדכוני 2015


לקבלת הצעת מחיר לפנים ארגוני


נושאי לימוד


  • מבוא לדרישות מערכת האיכות
  • גישות שונות של מבדקי איכות וסוגיהם
  • עקרונות שונים של מבדק האיכות (פנימי, מבדק אצל ספק ומבדק הסמכה)
  • שלבים במבדקי איכות פנימיים
  • סיווג אי התאמות
  • דו"ח מבדק פנימי
  • מעקב ביצוע פעולות מתקנות
  • שילוב המבדק במערכת האיכות
  • תרגול אירועים

מידע כללי

 תעודת גמר מטעם ALD 

בניית אתרים - טואול