יום כשירות- שביעות רצון לקוח וטיפול בתלונת לקוח  

 תאריכים:    |   כמות מפגשים:                  


  מידע כללי

מי שלא עושה לא טועה! על אף הניסיון המתמיד להשביע את רצון הלקוחות, תלונות לקוח הן דבר שכיח לצערנו בארגונים. בעידן של תחרותיות עזה ושינויים טכנולוגיים רבים, ארגון המבקש להשיג לעצמו יתרון, משכיל למצוא דרכים יצרתיות להפיכת תלונות לקוח למנוף התחדשות, הפקחת לקחים ושיפור מתמיד. 
    מטרת הקורס

 לימוד עקרונות לטיפול בתלונות לקוח כמנוף להתחדשות עסקית ושיפור             תהליכים בארגונים

 

    

   נושאי לימוד

  • סוגי לקוחות (פנימי- חיצוני, ישיר- עקיף)
  • עקרונות מתן שרות ללקוח (ארגון ממוקד לקוח)
  • הטיפול בתלונות לקוח כמנוף להתחדשות
  • עקרונות שירות אפקטיבי
  • מדדי איכות בשרות
  • מצבים בעייתים במתן שרות 
  • טיפול בתלונות ובלקוחות כועסים
  • שבעה צעדים להתמודדות אפקטיבית עם תלונות
  • ניתוח והשוואות צורכי וציפיות הלקוח אל מול תהליכי הארגון והסקת מסקנות יישומיות


   קהל יעד

מנהלים בכל הדרגים, אנשי מקצוע, אנשי שרות ושיווק העוסקים בתחום


  להרשמה ובירורים


  מתכונת הקורס

הסדנה מקנה יום כשירות לממונים על בטיחות בעבודה מטעם משרד התמ"תתעודה מטעם ALD

לבוגרי הקורס תוענק תעודה
מטעם ALD

בניית אתרים - טואול