ALD - חזון של איש שהפך למציאות...

ד"ר זיגמונד בלובבנד, מייסד ומקים חברת ALD, מוביל את החברה משנת 1984 למימוש הפוטנציאל הרב הטמון בה ובחברות הבת, כל זאת בשאיפה תמידית למצוינות וחדשנות. 
המכללה "נולדה" מתוך הצורך של לקוחות החברה להכשיר ולהעשיר את עובדיהם במגוון תחומי האיכות, הניהול, האמינות, הבטיחות והתוכנה. 
המכללה מעבירה הדרכות בתחומים אלו, כמו גם הדרכות פנים מפעליות בהתאמה לצורכי הלקוח. 
המרצים במכללה מתעדכנים באופן קבוע בכל החידושים והכלים המקצועיים בתחום האיכות, הניהול, האמינות, הבטיחות והתוכנה ומביאים מניסיונם היישומי העשיר כיועצים וכמרצים.
הניסיון הרב, המקצועיות הם שיובילו אתכם להצלחה.

  לחץ כאן ותכיר את צוות המוביל

תחום האיכות

מסלול הכשרה וקידום לדרגים השונים

המכללה מתמחה בהעברת קורסי הכנה לבחינות הסמכה של האיגוד האמריקאי לאיכות (ASQ – American Society for Quality) והאיגוד הישראלי לאיכות. תוכנית ההסמכה של האיגוד האמריקאי לאיכות פותחה לפני כ-30 שנה. במסגרת תוכנית זו, נערכות מידי שנה בחינות הסמכה למומחים בניהול איכות בתחומים שונים מטעם האיגוד. העמידה בבחינות אלו מקנה תעודת הסמכה מטעם ה-ASQ המהווה הכרה בינלאומית רשמית בידע ובמיומנויות המקצועיות בניהול, איכות ומצוינות ארגונית והאמינות. 95% ממהנדסי האיכות בתעשייה הינם בוגרי המכללה.

המכללה שומרת על קשר עם בוגריה, מעדכנת אותם בחידושים בתחום, מסייעת בידם בייעוץ ובמתן מענה לעובדים השונים בהעברת הדרכות פנים ארגוניות.

 לחץ כאן להדרכות בתחום האיכות והאמינות

תחום הניהול

מסלול הכולל פיתוח והעברת השתלמויות 

מנהלים מוצאים עצמם בסביבת עבודה דינמית ורבת אתגרים. באחריותם להוביל את הארגון להתחדשות ולמצוינות ארגונית. מכאן נובע הצורך להתמקצעות אותה ניתן להשיג במסגרת השתלמויות, שיפור מיומנויות הניהול  וכד'. 

תחום הבטיחות וגיהות

מעטפת הדרכות המשלבת איכות ובטיחות

על פי תקנת מסירת מידע והדרכת עובדים, הדרכות בתחום הבטיחות הן חובה על פי חוק. המכללה מוסמכת על ידי משרד התמ"ת להעברת קורסי נאמני בטיחות וממונים על  הבטיחות בעבודה, ומעבירה הדרכות בתחום לכלל העובדים בארגון ולממוני הבטיחות שבארגון. 

ההדרכות המועברות לממוני בטיחות מקנות ימי כשירות ע"י התמ"ת, בין ההדרכות: קורס נאמני בטיחות, במבחן התוצאה - קורס ניהול יישומי לממוני בטיחות, ממונה בטיחות אש ועוד.

המכללה זכתה במכרז מערכת הביטחון להעברת הדרכות בתחום הבטיחות במחוז המרכז (חיפה-אשקלון). 

המכללה מאושרת ע"י התמ"ת להעברת קורסים בתחום ומאושרת  ע"י פורום בטיחות לקבלנים.


 לחץ כאן להדרכות בתחום הבטיחות וגיהות

בין החברות שבחרו בחברת ALD


בניית אתרים - טואול