Affinity Diagram ככלי מעשי לזיהוי ובחינת צורכי לקוחות - סדנא למנהלים


תקציר

כל ארגון שוקד על הבנת צורכי לקוחותיו ונסיון מתמשך למתן מענה טוב ככל האפשר לצרכיהם.

ככל שהארגון יבין טוב יותר את צורכי לקוחותיו, כך יוכל לכוון את המענה הניתן להם על ידו ולשפר את שביעות רצונם ממנו.

Affinity Diagram הינו כלי המשמש בין היתר להעלאת רעיונות יצירתיים ריכוזם ובחינתם.

במפגש זה תוצג ותתורגל דוגמת שימוש אפשרי בכלי, לצורך בניית שאלון מושכל לאסוף צורכי לקוחות וניתוחם, המספק נתונים מדוייקים, מפורשים ורבים אודות צורכי הלקוח וציפיותיו.

קהל יעד
מנהלים בכל הדרגים  
מטרת הסדנא
  • משתתפי היום יוכלו לבנות כלי מבוסס Affinity Diagram   לאיסוף וניתוח יעיל ואפקטיבי של צורכי לקוחותיהם
נושאי לימוד
  • עקרונות מתן שירות ללקוח והבחנה בין סוגי לקוחות וצרכיהם 
  • Affinity Diagram - הצגת הכלי ושימושו כאמצעי לאיתור צורכי לקוחות (עבודה במסגרת סדנא לבניית הכלי)
  • ניתוח תוצרי הסדנא והשוואה לדרכים המקובלות לאיסוף וניתוח צורכי הלקוחות
  • הסקת מסקנות והפקת לקחים ישומיים לארגונים מהם מגיעים המשתתפים
תעודה  
אישור השתתפות מטעם מכללת ALD 
 מתכונת
מפגש אחד, בין השעות 09:00-16:00

 
צור קשר - להרשמה או קבלת מידע


טופס הרשמה לקורס
 

 

שריינו ביומן
פנה למכללה

בניית אתרים - טואול