קורס Excel של מכללת ALD

מידע כללי

מכללת ALD מתמחה במתן הדרכות לשימוש בתוכנת Excel לרמות שונות
1. אקסל בסיסי
2. אקסל מתקדם
3. אקסל ככלי לניתוחים סטטיסטיים
יכולת ההדרכה נתמכת בניסיון רב של שימוש בתוכנה בתעשיות שונות והעברת קורסים פנים ארגוניים

מתכונת הקורס

ההדרכות כוללות למידת תוכנה, תרגול וריענון של נושאים סטטיסטיים לפי הצורך
משך הקורס במתכונת פנים ארגונית (לעובדי חברה מזמינה בלבד): בין 6 ל-40 שעות במפגשים של עד
6 שעות (תלוי בנושאים הנדרשים, השכלת המשתתפים, ניסיון קודם, עיסוק וכו')
מועד לפתיחת הקורס במתכונת פתוחה (לכלל הנרשמים) יקבע לאחר הרשמה של לפחות 10 משתתפים ויועבר
במכללת ALD באור יהודה

נושאי לימוד

    קורס בסיסי

 1. מבוא לגיליונות
 2. עיצוב טקסט ותאים
 3. יסודות הנוסחאות והחישובים
 4. הדבקה מיוחדת
 5. הקפאת חלונות
 6. השלמה אוטומטית של סדרות
 7. מיון וסינון
 8. חלוקה לרמות
 9. עבודה עם מספר גיליונות/חלונות בו-זמנית
 10. תרשימים וגרפים
 11. הערות
 12. אימות נתונים


    קורס מתקדם

 1. טבלאות ציר - Table Pivot
 2. פונקציות מתקדמות מסוגים שונים: מתמטיות, סטטיסטיות, לוגיות, טקסט, תאריכים, חיפוש ועוד
 3. תרשימים מתקדמים
 4. נוסחאות מערך
 5. הגנה על גיליונות
 6. הקלטת מקרואים ומבוא לשפת VBA
 7. כלי אופטימיזציה של אקסל - Solver


    אקסל ככלי לניתוחים סטטיסטיים 

 1. יסודות הניתוחים הסטטיסטיים: מדדי מרכז ופיזור, ניתוח התפלגות
 2. תוסף Excel Analysis ToolPak לביצוע ניתוחים סטטיסטיים
 3. נטרול נתונים חריגים
 4. כלים ויזואליים לניתוח נתונים - Histogram, Box and Whisker Plot, Control charts ועוד
 5. ניתוח קורלציה ורגרסיה - ניתוח קשר בין המשתנים ובניית המודלים לאפיון קשר בין המשתנים
 6. יסודות מבחני השערות סטטיסטיים - מבחנים למרכז, פיזור וחישוב רווח סמך
 7. ניתוחים השוואתיים, ANOVA
 8. יסודות בקרת תהליך סטטיסטית (SPC) – בנייה וניתוח תרשימי בקרה וחישוב מדדי כושר תהליך Cp ו-Cpk

להרשמה ובירורים:
בניית אתרים - טואול