לשימוש הלומדים - In 4 You

מידע ועדכונים שוטפים הרלוונטים למשך תקופת הלימודים במכללה זמינים עבורכם בחדר הקורס.

CQE 69 - אור יהודה

יום -  רביעי
מתכונת -  ערב
תאריך פתיחה -  28/11/2018 
תאריך סיום -  דצמבר 2019 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -24/09/19

CQE 74 

יום -  שלישי
מתכונת -  בוקר
תאריך פתיחה -  04/06/2019 
תאריך סיום -  דצמבר 2019 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -24/09/2019 

CQE 75 - כרמיאל

יום -  שלישי
מתכונת -  ערב
תאריך פתיחה -  05/11/2019 
תאריך סיום -  דצמבר 2020 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -11/02/2020 

CQE 73 

יום -  ראשון
מתכונת -  ערב 
תאריך פתיחה -  16/06/2019
תאריך סיום -  יוני 2020 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 12/04/20

CQE 77

יום -  רביעי

מתכונת -  ערב 
תאריך פתיחה -  03/12/2019 
תאריך סיום -  דצמבר 2020
לחדר הקורס -  לחץ כאן 

תאריך עדכון: 12/04/20

CQE 70 

יום -  ראשון
מתכונת -  ערב 
תאריך פתיחה -  27/05/2018
תאריך סיום -  יוני 2019

לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון 27/05/19

 40 CMQ /OE 

יום - חמישי

מתכונת -  ערב 
תאריך פתיחה -  30/01/2020

תאריך סיום -  דצמבר 2020
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון 09/03/20

בניית אתרים - טואול