לשימוש הלומדים - In 4 You

מידע ועדכונים שוטפים הרלוונטים למשך תקופת הלימודים במכללה זמינים עבורכם בחדר הקורס.

CQE 78 - אור יהודה

יום -  ראשון
מתכונת -  ערב
תאריך פתיחה -  31/05/2020 

תאריך סיום -  יוני 2021 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -02/08/2020

CRE  

יום -  חמישי
מתכונת -  בוקר
תאריך פתיחה - 16/07/20 
תאריך סיום -  10/12/20
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 10/08/20

CQE 75 - כרמיאל

יום -  שלישי
מתכונת -  ערב
תאריך פתיחה -  05/11/2019 
תאריך סיום -  דצמבר 2020 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -29/06/2020 

CQE 73 

יום -  ראשון
מתכונת -  ערב 
תאריך פתיחה -  16/06/2019
תאריך סיום -  יוני 2020 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 02/08/20

CQE 77

יום -  רביעי

מתכונת -  ערב 
תאריך פתיחה -  03/12/2019 
תאריך סיום -  דצמבר 2020
לחדר הקורס -  לחץ כאן 

תאריך עדכון: 02/08/20

CQE  

יום -  
מתכונת
תאריך פתיחה -  
תאריך סיום - 

לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון 

 40 CMQ /OE 

יום - חמישי

מתכונת -  ערב 
תאריך פתיחה -  30/01/2020

תאריך סיום -  דצמבר 2020
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון 06/07/20

בניית אתרים - טואול