לשימוש הלומדים - In 4 You

מידע ועדכונים שוטפים הרלוונטים למשך תקופת הלימודים במכללה זמינים עבורכם בחדר הקורס.

CQE 69 - אור יהודה

יום -  רביעי
מתכונת -  ערב
תאריך פתיחה -  28/11/2018 
תאריך סיום -  דצמבר 2019 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -25/08/19

CQE 74 

יום -  שלישי
מתכונת -  בוקר
תאריך פתיחה -  04/06/2019 
תאריך סיום -  דצמבר 2019 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -02/09/2019 

CQE 71 - כרמיאל

יום -  חמישי
מתכונת -  ערב
תאריך פתיחה -  28/11/2018 
תאריך סיום -  דצמבר 2019 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -14/05/19 

CQE 73 

יום -  ראשון
מתכונת -  ערב 
תאריך פתיחה -  16/06/2019
תאריך סיום -  יוני 2020 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 25/08/19

CQE 67 

יום -  רביעי

מתכונת -  ערב 
תאריך פתיחה -  06/12/2017 
תאריך סיום -  דצמבר 2018
לחדר הקורס -  לחץ כאן 

תאריך עדכון

CQE 70 

יום -  ראשון
מתכונת -  ערב 
תאריך פתיחה -  27/05/2018
תאריך סיום -  יוני 2019

לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון 27/05/19

 39 CMQ /OE 

יום - שלישי

מתכונת -  ערב 
תאריך פתיחה -  22/05/2018

תאריך סיום -  מרץ 2019
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון 11/02/19

בניית אתרים - טואול