לשימוש הלומדים - In 4 You

מידע ועדכונים שוטפים הרלוונטים למשך תקופת הלימודים במכללה זמינים עבורכם בחדר הקורס.

CQE 78 - אור יהודה

יום -  ראשון
מתכונת -  ערב
תאריך פתיחה -  18/02/2021 

תאריך סיום -  יוני 2021 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -19/04/2021

 23-CRE  

יום - חמישי
מתכונת -  בוקר-זום
תאריך פתיחה -  10/06/2021
תאריך סיום -  
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -12/09/2021

CQE  - 81

יום -  רביעי
מתכונת -  ערב-זום
תאריך פתיחה -   19/05/2021
תאריך סיום -   יוני 22
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 12/09/2021

 CQE-82 

יום -  ראשון
מתכונת -  ערב-זום
תאריך פתיחה -  30/05/2021
תאריך סיום -  יוני 22
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 29/08/21

CQE 

יום -  

מתכונת -  
תאריך פתיחה -  
תאריך סיום -  
לחדר הקורס -  לחץ כאן 

תאריך עדכון: 

 79 CQE  

יום -  שני
מתכונת - ערב-זום
תאריך פתיחה26/10/2020
תאריך סיום - נובמבר 2021

לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 19/09/2021

 41 CMQ /OE 

יום - שלישי

מתכונת -  ערב -זום
תאריך פתיחה -  16/02/2021

תאריך סיום -  דצמבר 2021
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 19/09/2021

בניית אתרים - טואול