לשימוש הלומדים - In 4 You

מידע ועדכונים שוטפים הרלוונטים למשך תקופת הלימודים במכללה זמינים עבורכם בחדר הקורס.

CMQ42  

יום -  שלישי
מתכונת -  ערב-היברידי
תאריך פתיחה -  04/01/2022 

תאריך סיום -  נובמבר 2022 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -01/01/2022

 23 CRE  

יום - חמישי
מתכונת -  בוקר-זום
תאריך פתיחה -  10/06/2021
תאריך סיום -  
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -11/10/2021

CQE 81

יום -  רביעי
מתכונת -  ערב-זום
תאריך פתיחה -   19/05/2021
תאריך סיום -   יוני 22
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 01/01/2022

 CQE 82 

יום -  ראשון
מתכונת -  ערב-זום
תאריך פתיחה -  30/05/2021
תאריך סיום -  יוני 22
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 01/01/2022

CQE 84 

יום -  שני

מתכונת -  ערב-היברידי
תאריך פתיחה -  29/11/2021
תאריך סיום -  ינואר 2023
לחדר הקורס -  לחץ כאן 

תאריך עדכון: 01/01/2022

 79 CQE  

יום -  שני
מתכונת - ערב-זום
תאריך פתיחה26/10/2020
תאריך סיום - נובמבר 2021

לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 22/11/2021

 41 CMQ /OE 

יום - שלישי

מתכונת -  ערב -זום
תאריך פתיחה -  16/02/2021

תאריך סיום -  דצמבר 2021
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 09/11/2021

בניית אתרים - טואול