יום כשירות - בטיחות היום תוביל גם למחר  

 תאריכים:   |   כמות מפגשים:                


 מידע כללי

התפיסה לפיה מאמצים שנקיים היום לשיפור רמת ניהול הבטיחות, יביאו לשיפור רמת הביצועיים של הארגון מחר הינה אבן פינה בתפיסת הניהול של אדוארד ד. דמינג, אבי תורת ניהול האיכות. כיצד קושר דמינג את 14 עקרונות הניהול האפקטיבי שלו לניהול הבטיחות?

     קהל יעד 

מנהלי מפעלים ומנהלים במערכות הציבוריות, מנהלי קו ומנהלים בדרג הביצוע, מנהלי בטיחות וממוני בטיחות, מנהלי איכות ואנשי אבטחת/ בקרת איכות


 מטרת הקורס

  הכרת העקרונות הקלאסיים לניהול הבטיחות של דמינג והכרת הכלים היישומים הנחוצים על מנת לממש עקרונות אלה


   נושאי לימוד

  • העקרונות הקלאסיים לניהול
  • המעבר לניהול בטיחות ארוך טווח
  • פילוסופיית ניהול הבטיחות החדשה
  • מטרות, יעדים ומדדים מנבאים
  • אפס ליקויים ותרבות אפס תקריות   להרשמה ובירורים


  מתכונת הקורס
מקנה יום כשירות אחד לממונים על הבטיחות בעבודה מטעם משרד התמ"תתעודה מטעם ALD

לבוגרי הקורס תוענק תעודה
מטעם ALD

בניית אתרים - טואול