ימי כשירות - בטיחות עבודה בגובה 

 תאריכים:    |   כמות מפגשים:                  


  מידע כללי

תאונות עבודה בכלל ותאונות עבודה כתוצאה מנפילה מגובה ניתן למנוע וחשוב למנוע. בהתאם לנתונים סטטיסטיים המפורסמים על ידי המשרד לביטוח לאומי עולה כי למעלה ממחצית מתאונות העבודה המדווחות הינם תאונות עבודה אשר קשורות לעבודה בגובה. לאור חשיבות הנושא פרסם משרד התמ"ת בשנת 1977 תקנת עבודה בגובה, אשר מסדירה וקובעת את כללי העבודה בגובה ומטילה את חובת הבטיחות הן על מבצע העבודה (קבלן עבודה/ מעסיק) והן אחריות אישית על העובד. 
מטרת הקורס

  רענון לעוסקים בתחום
    

   נושאי לימוד

  • חוקים ותקנות לעבודה בגובה
  • זיהוי הסיכונים בעבודה בגובה
  • תנאים הכרחיים לביצוע עבודה בגובה
  • הערכת סיכונים לעבודה בגובה
  • ציוד מגן אישי לעבודה בגובה


   קהל יעד

ממונים על בטיחות, עובדים בגובה, רכזי ונאמני בטיחות, מנהלי אחזקה וכל המעוניין להרחיב בנושא


  להרשמה ובירורים


  מתכונת הקורס
מקנה יום כשירות אחד לממונים על הבטיחות בעבודה מטעם משרד התמ"תתעודה מטעם ALD

לבוגרי הקורס תוענק תעודה
מטעם ALD

בניית אתרים - טואול