כנס של ALD בנושא "איכות וחדשנות בעידן המהפכה הרביעית" - 05.02.2020

הבטיחות בהישג ידך

פסגת מסלול ההעשרה וההכשרה בתחום הבטיחות וגהות בעבודה

הדרכות בטיחות הוא הכלי החשוב ביותר בארגון כדי שהעובד יהיה מודע לסיכונים  הקיימים במקום עבודתו וידע להתגונן בפניהם.

החוק מחייב את המעסיק לדאוג לסביבת עבודה בטיחותית, להדריך עובדים על הסיכונים הקיימים  ולרענן נהלי בטיחות קיימים במטרה לשמור על בטיחות ובריאות העובד וזאת לפי תקנת מסירת מידע והדרכת עובדים 1999 ("מחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, של חומר ושל תהליכי עבודה במקום")

לקבלת הצעת מחירהדרכות בטיחות לעובדים

הדרכות בטיחות וגהות בעבודה הינן חובה עפ"י תקנת מסירת מידע והדרכת עובדים 1999.

לצורך כך, על הארגון ליידע את העובדים בסיכונים הקיימים בסביבת עבודתם, להדריך ולרענן כללים להתנהגות במקרי חירום, זאת במטרה להבטיח את בטיחותם בעבודה

לחץ כאן להדרכות בטיחות לעובדים אצלך בארגון

הדרכות בטיחות וגהות בעבודה הינן חובה ע"פ התקנות (להלן סעיף 3 - הדרכת עובדים בתקנה)

מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכת בטיחות בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם, באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

מחזיק במקום עבודה ינקוט אמצעים כדי לוודא שאמנם הדרכות בטיחות שניתנות לעובדים הובנו על ידם כראוי וכי הם פועלים על פיהם.

הדרכות בטיחות למנהלי עבודה ולעובדי תחזוקה ינתנו באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר שאישר לכך מפקח עבודה ראשי.

מכללת ALD פיתחה תוכנית הדרכה במטרה לקדם את נושא הבטיחות וגהות במקום העבודה ולסייע לכם לשמור על בטיחות העובדים ובריאותם.


מכללת ALD יודעת להתאים  את צורכי ההדרכות ללקוח ולתפור חליפה הולמת למעסיק בתחום הבטיחות. מדריכי החברה, הינם מדריכים מוסמכים ומאושרים על ידי מפקח עבודה ראשי.


כל הקורסים בבטיחות מאושרים ע"י משרד התמ"ת ומזכים בימי כשירות לממונים על הבטיחות.


שיתוף פעולה של כל הגורמים יוביל לשמירה על בטיחות העובד ובריאותו, ימנע תאונות עבודה ובכך יחסוך תביעות משפטיות למעסיק.

בניית אתרים - טואול