יום כשירות - ארגונומיה בעבודה

  תאריכים:   |   כמות מפגשים: מפגש אחד 


 מידע כללי

בכל מקום עבודה קיימים גורמי סיכון ארגונומיים. פגיעות שריר-שלד מהוות כ-40% ממחלו המקצוע המוכרות. חלק גדול מפגיעות אלה נגרם עקב מאמץ יתר על מערכת השריר-שלד וכתוצאה מכך נקבעות לעובדים תקופות אי-כושר ממושכות המובילות לעלויות כספיות גדולות למשק. הבשורה הטובה היא שהכרה והבנה טובה ותר של גורמי השורש והדרכים למניעתם, יסייעו בידינו במזעור הסיכונים והפגיעה בעובדים ובמעסיקים כאחד.
פתרונות ארגונומיים אינם כרוכים בהכרח בעלויות גבוהות, אף יכולים לחסוך כסף רב בהקטנת הפגיעות ושיעורי ההיעדרויות מהעבודה, יחד עם שיפור רווחת העובדים ואיכות החיים שלהם.


מטרת ההשתלמות

 הכרת גורמי הסיכון המרכזיים בעמדות העבודה במקצועות שונים
 הצגת מידע בתחום הפגיעות הארגונומיות בעבודה ודרכי המניעה או מזעור הנזק לעובדים
 הגברת המודעות של ממוני הבטיחות למניעת הסיכונים הארגונומיים והתאמת הסביבה לעובד


   
  נושאי לימוד    

  • אנטומיה בסיסית להבנת מנגנון פעולת השרירים להפקת תנועה
  • בעיות ארגונומיות טיפוסיות - גורמי סיכון ארגונומיים: זיהוי (מבדקים, סקרי סיכונים) ודרכי מניעה
  • מאפיינים של פגיעות גוף במקצועות שונים
  • השפעת גורמים פיזיקליים על הארגונומיה: תאורה, רטט, טמפרטורה
  • יישום הארגונומיה ואמצעי בקרה
  • תקנים ישראליים בתחום הארגונומיה - הכרה ואופי השימוש בהם

    קהל יעד

ממונים על הבטיחות ומנהלים


  להרשמה ובירורים


  מתכונת ההשתלמות
ההשתלמות תתקיים במכללת ALD בכתובת החרושת 32 באור יהודה.
מרצה: ד"ר דיאנה בלנק-פורת - ביוכימאית, מוסמכת בריאות תעסוקתית וסביבתית, ממונה בטיחות וגהות.

ימי כשירות: ההשתלמות מקנה יום כשירות אחד

* ההשתלמות ניתנת לביצוע גם במתכונת פנים ארגוניתתעודה מטעם ALD

לבוגרי הקורס תוענק תעודה
מטעם ALD

בניית אתרים - טואול