יום השתלמות - חומרים מסוכנים

  תאריכים:   |   כמות מפגשים: מפגש אחד  


  מידע כללי

חומרים מסוכנים (חומ"ס) הם חומרים שעצם קיומם מהווה איום על בריאות האדם, סביבתו ורכושו. איום זה אינו מוגבל לנושא הבטיחות בלבד כיוון שלחומ"ס השפעה גדולה על הקרקע, מקורות המים ועל איכות האוויר שאנו נושמים. חומרים מסוכנים מצויים כיום כמעט בכל מקום: בתעשיות השונות, ברפואה, במחקר, בתעבורה, בחקלאות ואף בבית והם מהווים סיכון משמעותי לפגיעה בבריאות האדם ולפגיעה בסביבה. הכרת גורמי הסיכון השונים והבנת החקיקה בתחום זה, מסייעת בהבנת גורמי הסיכון וניהולם באופן אופטימאלי.


      מטרת ההשתלמות 

 הכרת עיקרי הנושאים הקשורים לחומרים מסוכנים בסביבת העבודה, הגדרות ועיקרי החקיקה 
 הכרת מאפייני החומרים המסוכנים ואופן הזיהוי שלהם
 הקניית כלים מעשיים לשימוש לאורך תהליך העבודה עם חומ"ס: הובלה, אחסון לפי כלים יחודיים, עבודה וטיפול בפסולת חומ"ס
 רענון והדגשת הצורך בשימוש בציוד מגן אישי ובציוד הנדסי מותאם מטלה. דוגמאות מהשטח 


   
  נושאי לימוד    

  • העמקה בחוק החומ"ס, היתר רעלים, סיווג ופטור
  • קבוצת סימון, שינוע, אחסון, שימוש והפרדת פסולת לפי סוגים
  • בחירה נכונה של אמצעי מיגון לפי סוג החומ"ס שבשימוש במטלה מסוימת
  • שיטות אוורור, אמצעים הנדסיים בשימוש בעבודה עם חומ"ס: טכנולוגיות יניקה ואוורור, מנדפים

       קהל יעד

ממונים על הבטיחות, אחראי רעלים ומנהלים     


Person Wearing White Suit Holding White Container


  להרשמה ובירורים


  מתכונת ההשתלמות
יום הדרכה שיתקיים בין השעות 08:30-15:00 במכללת ALD ברחוב החרושת 32 באור יהודה
ימי כשירות: ההשתלמות מקנה יום כשירות אחד לממונים על הבטיחות
מרצה: דיאנה בלנק-פורת - ביוכימאית, מוסמכת בריאות תעסוקתית וסביבתית, ממונה בטיחות וגהות

*ניתן לבצע השתלמות זו גם במתכונת פנים ארגוניתתעודה מטעם ALD

לבוגרי הקורס תוענק תעודה
מטעם ALD

בניית אתרים - טואול