יום כשירות - תחקור והפקת לקחים  

 תאריכים:    |   כמות מפגשים:               


 מידע כללי

תחקור והפקת לקחים בעקבות אירוע שלילי או חיובי, משמש כלי עזר חשוב ביטפול באירוע דומה בעתיד.

התחקור הינו שחזור מובנה של פרטי התרחשות האירוע, ביצוע של פעילות או סדרת פעילויות, ניתוח נסיבות התרחשותן ולימוד הסיבות לתוצאותיהן, לשם מיצוי הממצאים והמסקנות שניתן ללמוד מהן.

במציאות הכלכלית הקשה הקיימת היום בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט, קיימת חשיבות רבה לגיוס המשאבים הפנים ארגוניים, לימוד והפקת לקחים הן מהצלחות (לצורך שחזורן בהמשך) והן מתקלות לצורך התייעלות בהמשך, דבר היכול לסייע לארגון במצב התחרותי הקשה.        קהל יעד 

כל המעוניינים בשיפור מיומניות תחקור והפקת לקחים.

 מטרת הקורס

לימוד והכרת מתודולוגיה יישומית של תחקור והפקת לקחים, עידוד המוטיבציה של המשתתפים לזהות הזדמנויות לתחקור והפקת לקחים לצורך שיפור מתמיד ושימור הצלחות והישגים. 

    

   נושאי לימוד

  • רקע כללי והבחנות מושגיות בנושא תחקור והפקת לקחים
  • פעולת תיקון, פעולה מתקנת ופעולה מונעת
  • עקרונות מיפוי וניתוח תהליך
  • הצורך בהגדרת מדדים ובהשענות על נתונים ועובדות
  • הגדרת המצב המצוי וזיהוי הפערים בין המצב המצוי והרצוי
  • ניתוח ממצאי המצב המצוי
  • זיהוי וליבון כיווני פעולה עתידיים
  • בניית מנגנון אימות ובקרה עתידיים  להרשמה ובירורים


  מתכונת הקורס

תעודה מטעם ALD

לבוגרי הקורס תוענק תעודה
מטעם ALD

בניית אתרים - טואול