צה"ל - הכשרות בטיחות, פיתוח מערך ההדרכה והפעלתו

בין הקורסים המועברים: נאמני בטיחות, ממונה בטיחות אש, קציני בטיחות, מדריכי בטיחות והדרכות מקצועיות נוספות בהתאם לתחום עיסוקם של המשתתפים.

קהל היעד: קצונה בכירה, קצונה זוטרה, נגדים וחיילים בסדיר.

הפרויקט כולל תהליכי ייעוץ לאפיון צרכים פיתוח תכנים רלוונטיים, קביעת שיטות הדרכה ותיקופם, פיתוח תכנית הלימוד בהתאמה לדרישות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.


בניית אתרים - טואול