כנס של ALD בנושא "איכות וחדשנות בעידן המהפכה הרביעית" - 05.02.2020
קורסים לניתוח נתוניםJMP


JSL


Minitab


Excel* הקורסים מועברים באתר המזמין או במכללת ALD


בניית אתרים - טואול