קורס מנהל איכות ומצוינות ארגונית מוסמך - CMQ/OE 40

כללי

  מתכונת הקורס: אחת לשבוע, ימי חמישי


  שעות: 17:00-21:00


  מועד סיום הקורס:דצמבר 2020

לחצו להורדה

פנו למכללה


לו"ז שיעורים בתוכנת זום

תאריך יום שעות נושא מרצה שיעורי בית ופרטים נוספים
1/10/20 ה 17:00-21:00 הדרכה
אביהו רמר
8.10- חופשת סוכות
15/10/20 ה 18:00-21:00 כלי מדידה  רימונה שכנוביץ 
22/10/20 ה 18:00-21:00 כלי מדידה 
רימונה שכנוביץ
29/10/20 ה 18:00-21:00 כלי מדידה 
רימונה שכנוביץ
05/11/20 ה 17:00-21:00 חזרות  ד"ר זיגמונד בלובבנד
12/11/20 ה 17:00-21:00 חזרות  ד"ר זיגמונד בלובבנד
19/11/20 ה 09:00-13:00 

מבחן סיום פנימי 

באפן מקוון 

משגיח   
14:00-17:00 בדיקת מבחן, סיום הקורס  ד"ר זיגמונד בלובבנד
22/11/20 א 09:00-16:00 יום חזרות נוסף  ד"ר זיגמונד בלובבנד


לתשומת לבכם

  • התוכנית הנ"ל טנטטבית והיא עשויה להשתנות בהתאם לאילוצים ו/או בהתאם לקצב התקדמות הכיתה
  • בתקופת החזרות ייתכנו שינויים רבים בלוח הזמנים
  • מכללת ALD שומרת לעצמה את הזכות להוסיף שיעורים / שעות במהלך תקופת החזרות
בניית אתרים - טואול