לשימוש הלומדים - In 4 You

מידע ועדכונים שוטפים הרלוונטים למשך תקופת הלימודים במכללה זמינים עבורכם בחדר הקורס.

CQE89  

יום -  ראשון
מתכונת -  ערב-היברידי
תאריך פתיחה -  אוקטובר 2023 

תאריך סיום -   
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 

CRE 25 

יום - שלישי
מתכונת -  בוקר-היברידי
תאריך פתיחה - 04/07/2023
תאריך סיום -  דצמבר 2023
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 28/03/2023

CMQ43

יום -  שלישי
מתכונת -  ערב-היברידי
תאריך פתיחה -   31/01/2023
תאריך סיום -   דצמבר 2023
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 30/08/2023

 CQE 88 

יום -  שני
מתכונת -  ערב-היברידי
תאריך פתיחה -  01/05/2023
תאריך סיום -   יוני 2024
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -  30/08/2023

CMQ    

יום -  שלישי

מתכונת -  ערב-היברידי
תאריך פתיחה - ינואר 2024
תאריך סיום - 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 

תאריך עדכון:  

CQE85  

יום -  ראשון
מתכונת - ערב-היברידי
תאריך פתיחה15/05/2022
תאריך סיום - יוני 2023

לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -  04/05/2023

 CQE 87

יום - רביעי

מתכונת -  ערב -היברידי
תאריך פתיחה -  26/10/2022

תאריך סיום -  דצמבר 2023
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -17/07/2023

טואול - בניית אתרים