לשימוש הלומדים - In 4 You

מידע ועדכונים שוטפים הרלוונטים למשך תקופת הלימודים במכללה זמינים עבורכם בחדר הקורס.


CQE89  

יום -  ראשון
מתכונת -  ערב-היברידי
תאריך פתיחה -  05/11/2023 

תאריך סיום -   דצמבר 2024
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 25/10/2023

CRE 25 

יום - שלישי
מתכונת -  בוקר-היברידי
תאריך פתיחה - 04/07/2023
תאריך סיום -  דצמבר 2023
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 28/03/2023

CMQ43

יום -  שלישי
מתכונת -  ערב-היברידי
תאריך פתיחה -   31/01/2023
תאריך סיום -   דצמבר 2023
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 30/10/2023

 CQE 88 

יום -  שני
מתכונת -  ערב-היברידי
תאריך פתיחה -  01/05/2023
תאריך סיום -   יוני 2024
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -  30/10/2023

 CMQ44    

יום -  שלישי

מתכונת -  ערב-היברידי
תאריך פתיחה - ינואר 2024
תאריך סיום - 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 

תאריך עדכון:  

CQE90

יום -  רביעי

מתכונת - ערב-היברידי
תאריך פתיחה -  08/05/2024
תאריך סיום - יולי 2025

לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -  12/05/2024

 CQE 87

יום - רביעי

מתכונת -  ערב -היברידי
תאריך פתיחה -  26/10/2022

תאריך סיום - ינואר 2024
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -30/10/2023

logo בניית אתרים