לשימוש הלומדים - In 4 You

מידע ועדכונים שוטפים הרלוונטים למשך תקופת הלימודים במכללה זמינים עבורכם בחדר הקורס.

CMQ42  

יום -  שלישי
מתכונת -  ערב-היברידי
תאריך פתיחה -  04/01/2022 

תאריך סיום -  נובמבר 2022 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -11/09/2022

CRE 24 

יום - שלישי
מתכונת -  בוקר-היברידי
תאריך פתיחה - 12/07/2022
תאריך סיום -  ינואר 2023
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 11/09/2022

CQE 81

יום -  רביעי
מתכונת -  ערב-זום
תאריך פתיחה -   19/05/2021
תאריך סיום -   אוגוסט 22
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 22/05/2022

 CQE 82 

יום -  ראשון
מתכונת -  ערב-זום
תאריך פתיחה -  30/05/2021
תאריך סיום -  יולי 22
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 09/06/2022

CQE 84 

יום -  שני

מתכונת -  ערב-היברידי
תאריך פתיחה -  29/11/2021
תאריך סיום -  ינואר 2023
לחדר הקורס -  לחץ כאן 

תאריך עדכון: 11/09/2022

CQE85  

יום -  ראשון
מתכונת - ערב-היברידי
תאריך פתיחה15/05/2022
תאריך סיום - יוני 2023

לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -  11/09/2022

 CQE 87

יום - רביעי

מתכונת -  ערב -היברידי
תאריך פתיחה -  26/10/2022

תאריך סיום -  נובמבר 2023
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 31/07/2022

טואול - בניית אתרים