לשימוש הלומדים - In 4 You

מידע ועדכונים שוטפים הרלוונטים למשך תקופת הלימודים במכללה זמינים עבורכם בחדר הקורס.

CMQ42  

יום -  שלישי
מתכונת -  ערב-היברידי
תאריך פתיחה -  04/01/2022 

תאריך סיום -  נובמבר 2022 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -25/10/2022

CRE 24 

יום - שלישי
מתכונת -  בוקר-היברידי
תאריך פתיחה - 12/07/2022
תאריך סיום -  ינואר 2023
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 21/11/2022

CMQ43

יום -  שלישי
מתכונת -  ערב-היברידי
תאריך פתיחה -   31/01/2023
תאריך סיום -   דצמבר 23
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 25/01/2023

 CQE 88 

יום -  שני
מתכונת -  ערב-היברידי
תאריך פתיחה -  01/05/2023
תאריך סיום -  י 
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -  

CQE 84 

יום -  שני

מתכונת -  ערב-היברידי
תאריך פתיחה -  29/11/2021
תאריך סיום -  ינואר 2023
לחדר הקורס -  לחץ כאן 

תאריך עדכון: 27/12/2022

CQE85  

יום -  ראשון
מתכונת - ערב-היברידי
תאריך פתיחה15/05/2022
תאריך סיום - יוני 2023

לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון -  25/01/23

 CQE 87

יום - רביעי

מתכונת -  ערב -היברידי
תאריך פתיחה -  26/10/2022

תאריך סיום -  נובמבר 2023
לחדר הקורס -  לחץ כאן 
תאריך עדכון - 21/11/2022

טואול - בניית אתרים