קורס: התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה 
 
ימי כשירות: הקורס מוכר כ-3 ימי כשירות לממונה על הבטיחות בעבודה מטעם משרד התמ"ת
 
 

אוכלוסיית המפקדים/מנהלים חשופה בשל אופי עבודתה ללחצים מתמידים. המפקד במגעיו עם גורמים אזרחיים, ספקים ופקודים, פותר בעיות שגרתיות ובעיות דחופות ו"בוערות", מקבל אחריות והחלטות, לעתים במצבים של חוסר זמן, אי ודאות בתנאים משתנים, התמודדות עם בעיות אישיות ועוד.

כל אלה גורמים להיווצרות מצבי לחץ נפשי ושחיקה שהם בעלי השלכות על התנהגותו ותפקודו של המנהל  בכלל ובעבודה בפרט.

 
נושאי הלימוד:

§    מהו לחץ והגדרת לחצים

§    מהי שחיקה (הגדרת מצבי שחיקה)

§    גישות שונות להתייחסות למושג הלחץ (סקירה השוואתית)

§    סימפטומים של מצבי לחץ

§    סימפטומים של מצבי שחיקה

§    מצבי לחץ ושחיקה אישיים

§    מקורות ללחצים (הבחנה בין לחצים עפ"י מקורותיהם)

§    גורמי לחץ ושחיקה ארגוניים

§    תרומת הסביבה לחוויות הלחץ והשחיקה

§    כלים וטכניקות להתמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה

§    פיתוח תכנית אישית להפחתת הלחץ ותחושת השחיקה

 
מטרת הקורס:

לזהות ולאתר גורמי לחץ ושחיקה ולפתח דרכי התמודדות עמן

  

 
קהל יעד:

עובדים בכל הדרגים

 
מתכונת הקורס:

§   5 מפגשים חד שבועיים,  בין השעות 09:00-15:30

§   משך הקורס 50 שעות אקדמאיות

logo בניית אתרים