קורס תיכון ניסויים -  Design of Experiments

קהל יעד: מהנדסים, מנהלים ומובילים טכנולוגים המעוניינים לבצע אופטימיזציה במערכות תפעול, ייצור ופיתוח. קורס זה מתאים לאנשי מקצוע במגוון רחב של
תעשיות  כגון, כימיה, פרמצבטיקה, ביטחון, מוליכים למחצה מזון ועוד.

תקציר

תיכון ניסויים (DOE) הינה מתודולוגיה סטטיסטית אשר נועדה לבחון בשיטתיות השפעת פקטורים ניסיוניים על משתני תגובה נבחרים.

תיכון ניסויים מיועד לפיתוח או שיפור מוצר/תהליך/טכנולוגיה חדשים/קיימים או בתהליכי פיילוט. DOE מאפשר לאתר את הגורמים הקריטיים במערכת, לאפיין את מידת השפעתם, ללמוד את הקשרים בין הגורמים ולקבוע את התנאים האופטימליים המאפשרים לשפר את רמת הביצועים.

חברת ALD הינה החברה המובילה בארץ במתן ייעוץ בנושא תכנון וניתוח ניסויים במגוון תעשיות.

ALD מציע קורס תאורטי ומעשי בתכנון וניתוח ניסויים באמצעות התוכנות המתקדמות ביותר בשוק לאפליקציה זו – שימוש בתוכנה JMP או שימוש בתוכנה Minitab

לביצוע הקורס בארגונך, פנה עכשיו


נושאי לימוד

מבוא ורקע לתיכון ניסויים 
יעדים, הגדרות ועקרונות
אסטרטגיות DOE: סינון, אופטימיזציה, וולידציה 
כלים בסיסיים: חזרות, בלוקים ורנדומליות

עקרונות ה-ANOVA - Analysis of Variances
הנחות היסוד של ה-ANOVA
משוואות ה-ANOVA
טבלאות ANOVA
תרגול

תיכון פקטוריילי (מלא וחלקי)
תיכון פקטוריילי מלא - עקרונות ומודל
טבלאות אורתוגונליות
ANOVA שלב אחר שלב, פרוצדורה ובניית המודל בתיכון פקטוריילי
נקודות מרכז
תיכון פקטוריילי חלקי - עקרונות ומודל
שיטת Yate's, Confounding, Alias Structures ורזולוציה בתיכון פקטוריילי
תיכונים מיוחדים (רווי, בלתי רווי, Plackett-Burman)
 Desirability Functions-Multiple Response 
תרגול

תיכון חסין: עקרונות, הנחות ופרוצדורות – יחס אות רעש, תכנון וניתוח תוצאות

תיכון מקונן (Nested): עקרונות, הנחות ופרוצדורות

ניסויי אופטימיזציה – פעולה אבולוציונית (EVOP), מתודולוגיית Response Surface, ניסויים בקרבת האופטימום (Central Composite Design)


בניית אתרים - טואול