CERTIFIED FMEA LEADER
 ניתוח סיכונים - קורס הסמכה למובילי FMEA

   מה זה FMEA?

FMEA - Failure Mode & Effect Analysis
בעברית "ניתוח אופני-כשל", היא מתודולוגיה שימושית ומעשית המאפשרת ניהול יעיל של סיכונים, הכולל זיהוי, הערכה, תיעוד, תיעדוף וטיפול. הטכניקה משוכללת יותר ממקבילותיה, בין השאר, בזכות מדד סיכון מספרי ייחודי שעליו היא מבוססת.


מיישמים את השיטה כשרוצים לשפר ביצועים (של פרויקט, של תהליך או של מוצר), להימנע מכשלים בלתי צפויים או כאשר יש צורך להטמיע תהליך ניהול סיכונים מסודר, כמקובל בארגונים המובילים.


טכניקת FMEA נפוצה מאוד, מוכרת ומקובלת כשיטה סטנדרטית במגוון רחב של מגזרים תעשייתיים ולכן תוסיף ערך רב בכל ארגון יצרני, בדגש על: פיתוח וניהול פרויקטים, חברות טכנולוגיה, חברות תשתית, תעשיה תהליכית / כימית, אנרגיה, פארמה ומזון, ציוד רפואי, מפעלי ייצור והרכבה, תקשורת, תעשיה בטחונית, תעופה ומערכי שירות.


   למי הקורס מיועד?


הקורס מיועד בעיקר, אך לא רק, לבעלי תפקידים בתחומים הבאים:

1.  מנהלים: פרויקטים, הנדסה, תפעול, פיתוח, שירות 

2.  מהנדסי מערכת

3.  מהנדסי תהליך וטכנולוגים

4.  בעלי תפקידים מתחומי רגולציה ואיכות: RA, QC, QA

5.  מקצועות ניהול פרויקטים: PM, PMO, RMO

6.  מתכננים

7.  אנשי מו"פ (R&D)

8.  מהנדסי אחזקה

   מה מטרת הקורס?

 הקניית ידע תיאורטי ולצידו מיומנות מעשית בטכניקת FMEA לסוגיה השונים.

 פתיחת האפשרות בפני בוגרי הקורס שעמדו בדרישות ההסמכה (CERTIFIED FMEA LEADERS), להובלת תהליכי FMEA בארגונים בהם הם עובדים, תוך הטמעת השיטה בתהליכי העבודה של הארגון.


   מה נלמד?


לפירוט הסילבוס ותכנית הקורס לחץ כאן


   האם ישנן דרישות קדם (Pre-requisites)?

הקורס מיועד למשתתפים העומדים בדרישות הבאות:

  1.  השכלה: בוגרי תואר ראשון לפחות

  2.  שליטה בשפות: הרצאות וסדנאות בעברית, חומר כתוב בעברית ובאנגלית


    האם תוענק לי תעודת ההסמכה?

בסיום הקורס, ולאחר עמידה בדרישות ההסמכה, יוענקו תעודות הסמכה (תעודה מקומית בעברית ותעודה בינלאומית באנגלית). יש למסור שם מלא בעברית ובאנגלית בעת ההרשמה לקורס.


    מה הן דרישות ההסמכה?

דרישות ההסמכה כוללות:

  1.  נוכחות 100% בהרצאות

  2.  השתתפות בסדנה מעשית אחת לפחות

  3.  מעבר מבחן הסמכה עיוני בציון 70% לפחות


   הרשמה ומחירים

  1.  מחיר למשתתף יחיד: 3200 ש"ח

  2.  לבירורים והרשמה ליחידים לחץ כאן
  3. לקבלת הצעה לקבוצות או קורס פנים ארגוני לחץ כאן    יצירת קשר

תעודת הסמכה רשמית 
CERTIFIED FMEA LEADER

עמוד זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.
בניית אתרים - טואול