קורס עורכי מבדקים פנימיים ל- ISO 45001

  תאריכים:   |   כמות מפגשים: 3 מפגשים חד שבועיים


  מידע כללי

תקן ISO45001 לניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה, הינו תקן חדש שפורסם ב-2018 ובא להחליף את תקן ISO18001 (עד מרץ 2021). 


מטרת הקורס

 הכשרת ממוני בטיחות ועורכי מבדקים בארגונים להכנת הארגון להתעדה בתחום, ISO45001 ועריכת מבדקים פנימיים.
 מתן כלים מעשיים להכנת הארגון למבדק לראשונה, כמו גם דגשים לשינויים הנדרשים לגופים המוסמכים כבר ל-ISO18001.


   
נושאי לימוד    

  • מבוא לעריכת מבדקים
  • ניהול סיכונים - בדגש סיכוני בב"ת. מודל תיאורטי: ח.ס.ה וסדנה
  • הכרת מרכיבי התקן 45001
  • היכרות עם תקן - 19001 מדריך לעריכת מבדקים ויישומי לבב"ת
  • מתן כלים פרקטיים להכנה, ביצוע וסיכום של מבדק

    קהל יעד

עורכי מבדקים קיימים בארגון או המיועדים לתפקיד זה, כמו גם ממוני בטיחות בעבודה המעוניינים להוביל בתחום זה, או להעמיק את מקצועיותם.      


  להרשמה ובירורים


  מתכונת הקורס
משך הקורס כ- 3 מפגשים שיתקיימו במתכונת של לימודי יום.
ניתן להזמין קורס לביצוע גם במתכונת פנים ארגונית באתר הלקוח.

ימי כשירות: הקורס מקנה 3 ימי כשירות לממונים על הבטיחות, מספר אישור המנהל: 43685תעודה מטעם ALD

לבוגרי הקורס תוענק תעודה
מטעם ALD

logo בניית אתרים