קורס ממונה על הבטיחות והגהות בעבודה

  תאריכים:  |  כמות מפגשים: 36 מפגשים, סה"כ 291 שעות לימוד      


  מידע כללי

בוא להיות שותף להובלת הבטיחות ושמירה על בריאות העובדים במקום העבודה !
תקנות הבטיחות בעבודה מחייבות מינוי ממונה בטיחות בעבודה במפעל אשר מועסקים בו 50 עובדים ומעלה. הממונה הינו יועץ של ההנהלה לדרישות החוק המרובות, בתחומים השונים, החיוניים להבטחת בטיחות העובדים. על כן עליו להיות מצויד ובקיא בידע רחב ובמגוון תחומים תוך הכרת דרישות החוק לגביהם. הקורס הינו באישור ובפיקוח של משרד הרווחה.


      מטרת הקורס

 הכשרה לתפקיד ממונה על הבטיחות והכנה לקראת בחינות ההסמכה של מינהל הבטיחות והבריאות תהעסוקתית.

           קהל יעד 

 • מהנדסים ובעלי תארים במדעי הטבע, הטכנולוגיה ודומיהם בעלי שנתיים ניסיון במקצועם
 • טכנאים או הנדסאים, בעלי שלוש שנות ניסיון במקצועם
 • בעלי השכלה שוות ערך להשכלה הנדרשת שקיבלו אישור חריג מטעם מפקח עבודה ראשי (פרטים מלאים באתר מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית) 


   
   בין נושאי הלימוד    

 • חוקים ותקנות הקשורים בבטיחות וגהות בעבודה
 • מבוא לניהול בטיחות וגהות בעבודה, תפקיד ממונה הבטיחות
 • המוסדות העוסקים בבטיחות ופיקוח הארץ 
 • שיטות ואמצעים לארגון וניהול הבטיחות
 • הדרכת בטיחות, סקר סיכונים ותוכנית בטיחות 
 • גידור מכונות בענפי המתכת, העץ ואחרים
 • עבודות בניה, עבודה בגובה והגנה מנפילות
 • ציוד הרמה וכלי לחץ
 • סיכוני חשמל והגנות מחשמול
 • סיכונים כימיים, גהות תעסוקתית והובלת חומרים מסוכנים
 • כיבוי ובטיחות אש
 • תנאים סביבתיים (רעש, תאורה, אוורור)
 • הגורם האנושי, ארגונומיה, הרמה נכונה


           תנאי קבלה לקורס 

המועמדים העונים להגדרת קהל היעד לעיל, מחויבים באישור ועדת הקבלה בראשות נציגי אגף הפיקוח האזורי של מינהל הבטיחות ונציגי מחלקת ההדרכה של מכללת ALD

           תעודת גמר

בוגרי הקורס אשר יעמדו בהצלחה בדרישות הקורס, יקבלו תעודת גמר ממכללת ALD ויוכלו לגשת לבחינות ההסמכה של ראשות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית


     


  להרשמה ובירורים


  מתכונת הקורס
291 שעות לימוד שיתקיימו ב-36 מפגשים חד שבועיים במתכונת לימודי יום.

*במהלך הקורס יעמדו המשתתפים בבחינות ביניים, הנערכות עם חומר פתוח. בחינת גמר תתקיים ללא חומרי עזר. בסיום תוגש עבודת גמר (פרויקט), לאחר בדיקתה ייבחנו בע"פ בפני וועדת ההסמכה.תעודה מטעם ALD

לבוגרי הקורס תוענק תעודה
מטעם ALD

בניית אתרים - טואול