קורס Minitab של מכללת ALD

מידע כללי

תוכנת Minitab משמשת לעיבוד נתונים, ביצוע ניתוחים סטטיסטיים, בקרת תהליך, תיכון ניסויים (DOE) ועוד.  בנוסף קיימת אפשרות לפיתוח מקרואים לביצוע ניתוחים והפקת דוחות אוטומטיים.
מכללת ALD מתמחה במתן הדרכות לשימוש בתוכנת Minitab ( מיניטאב ).  יכולת ההדרכה נתמכת בניסיון רב של שימוש בתוכנה בתעשיות שונות.  בין החברות שלמדו מאתנו: Medtronic, BTG, Philips, Motorola, General Electric, Vishay ועוד.

מתכונת הקורס

ההדרכות כוללות למידת תוכנה, תרגול וריענון של נושאים סטטיסטיים לפי הצורך
משך הקורס במתכונת פנים ארגונית (מרצה מגיע לארגון) תלוי בנושאים הנדרשים, השכלת המשתתפים, ניסיון קודם, עיסוק וכו'. העלות אינה תלוייה במספר המשתתפים בקורס.
משך הקורס במתכונת פתוחה (לכלל הנרשמים מארגונים שונים) הינו 24 שעות לימוד בארבעה מפגשים. מועד הקורס יקבע לאחר הרשמה של לפחות 5 משתתפים ויועבר במכללת ALD באור יהודה.    

נושאי לימוד

שימוש בסיסי בתוכנה 

עקרונות העבודה במיניטאב

בנייה ועיבוד טבלאות נתונים
יצירת דוחות וייצוא לתוכנות אופיס


שימוש בכלים סטטיסטיים בסיסיים

כלים גראפיים

כלים לאיתור ונטרול חריגים 

ניתוח התפלגות ובדיקות נורמאליות


שימוש בטכניקות סטטיסטיות

מבחנים סטטיסטיים פרמטריים ואי פרמטריים למרכז ולפיזור

ניתוחי קורלציה למשתנים ולתכונות

ניתוחי רגרסיה לינארית, בלתי לינארית, רבת משתנים


בקרת תהליך סטטיסטית - SPC

ניתוח יציבות התהליך – בנייה וניתוח תרשימי בקרה למשתנים ולתכונות

חישוב וניתוח מדדי כושר וביצוע התהליך (Cp, Cpk, Pp, Ppk)


הערכת יכולת מערכות מדידה ובחינה

ניתוח R&R למשתנים ולתכונות

פיצול שוני למרכיבים (ANOVA)

תיכון ניסויים - DOE

תיכון ניסוי מלא (Full Factorial) וחלקי (Fractional Factorial)
בניית פונקציית Desirability והגדרת מפרטים
ניתוח גורמים משפיעים ואינטרקציות משפיעות בעזרת Fit Model
התאמת מודל רב משתני וניתוח תוצאות
ביצוע אופטימיזציה למודל בעזרת פונקציית Desirability

מבוא לבניית מקרואים

מבוא לסביבת עבודה
עבודה עם משתנים
עבודה עם טבלאות
פונקציות תנאי ולולאות
הפעלת פלטפורמות סטטיסטיות וגרפיות
יצירת דוחות

להרשמה ובירורים:
בניית אתרים - טואול