קורס Minitab של מכללת ALD

מידע כללי

תוכנת Minitab משמשת לעיבוד נתונים, ביצוע ניתוחים סטטיסטיים, בקרת תהליך, תיכון ניסויים (DOE) ועוד.  בנוסף קיימת אפשרות לפיתוח מקרואים לביצוע ניתוחים והפקת דוחות אוטומטיים.
מכללת ALD מתמחה במתן הדרכות לשימוש בתוכנת Minitab ( מיניטאב ).  יכולת ההדרכה נתמכת בניסיון רב של שימוש בתוכנה בתעשיות שונות.  בין החברות שלמדו מאתנו: Medtronic, BTG, Philips, Motorola, General Electric, Vishay ועוד.

מתכונת הקורס

ההדרכות כוללות למידת תוכנה, תרגול וריענון של נושאים סטטיסטיים לפי הצורך
משך הקורס במתכונת פנים ארגונית (מרצה מגיע לארגון) תלוי בנושאים הנדרשים, השכלת המשתתפים, ניסיון קודם, עיסוק וכו'. העלות אינה תלוייה במספר המשתתפים בקורס.
משך הקורס במתכונת פתוחה (לכלל הנרשמים מארגונים שונים) הינו 24 שעות לימוד בארבעה מפגשים. הקורס מועבר במכללת ALD באור יהודה.
למסמך סילבוס ועלויות לחץ כאן

נושאי לימוד

שימוש בסיסי בתוכנה 

עקרונות העבודה במיניטאב

בנייה ועיבוד טבלאות נתונים
יצירת דוחות וייצוא לתוכנות אופיס


שימוש בכלים סטטיסטיים בסיסיים

כלים גראפיים

כלים לאיתור ונטרול חריגים 

ניתוח התפלגות ובדיקות נורמאליות 
ניתוח פארטו (Pareto)


שימוש בטכניקות סטטיסטיות

מבחנים סטטיסטיים פרמטריים ואי פרמטריים למרכז ולפיזור

ניתוחי קורלציה למשתנים ולתכונות

ניתוחי רגרסיה לינארית, בלתי לינארית, רבת משתנים 
חישוב טולרנסים


בקרת תהליך סטטיסטית - SPC

ניתוח יציבות התהליך – בנייה וניתוח תרשימי בקרה למשתנים ולתכונות

חישוב וניתוח מדדי כושר וביצוע התהליך (Cp, Cpk, Pp, Ppk)


הערכת יכולת מערכות מדידה ובחינה

ניתוח R&R למשתנים ולתכונות

פיצול שוני למרכיבים (ANOVA)

תיכון ניסויים - DOE

תיכון ניסוי מלא (Full Factorial) וחלקי (Fractional Factorial)
בניית פונקציית Desirability והגדרת מפרטים
ניתוח גורמים משפיעים ואינטרקציות משפיעות בעזרת Fit Model
התאמת מודל רב משתני וניתוח תוצאות
ביצוע אופטימיזציה למודל בעזרת פונקציית Desirability

מבוא לבניית מקרואים

מבוא לסביבת עבודה
עבודה עם משתנים
עבודה עם טבלאות
פונקציות תנאי ולולאות
הפעלת פלטפורמות סטטיסטיות וגרפיות
יצירת דוחות

נושאי לימוד במונחי Minitab

1.     Introduction - User interface, Menus, Projects and Worksheets, Data types

2.     Manipulate Worksheets, Columns, Rows - Subset/Stack/Stack Blocks/Split/Merge/Unstack/Sort/ Worksheets, Conditional Formatting, Formulas, Import data from Excel

3.     Basic Statistics and Graphical Tools – Descriptive Statistics, Graphical Summary, Histogram, Boxplot, Brushing, Pareto Plot, Customizing Graphs

4.     Regression and Correlation - Scatter Plot, Matrix Plot, Correlation, Linear Regression

5.     Statistical Tests - Normality Test, One Sample t-Test, Two Sample t-Test, Two Variances Test, One-Way ANOVA, Chi-square test, Multi-Vari chart, Nonparametric, Required sample size

6.     SPC - Control Chart Types, Run Chart, Individuals-Moving Range Chart, Western Electric (WE) Rules, Xbar-R/S Chart, Attributes Control Charts, Capability Analysis (Cp, Cpk, Pp, Ppk)

7.     Measurement Systems Analysis (R&R) - Variables/Attributes

8.     Design of Experiments (DOE) – ANOVA, Full / Fractional / Taguchi / Screening / Custom Design, Multiple Response (Desirability Functions), Optimization Procedures, Model Setting and Analysis
 

9.     Introduction to Macros


להרשמה ובירורים:

 בניית אתרים - טואול