הטמעת נוהל משרד הפנים לפינוי אוכלוסייה בחרום - "נוהל 24"


ב- 6.7.12 נתקבלה החלטת ממשלה (4877 הגנ/9) שעניינה "פינוי וקליטת אוכלוסייה במצבי חירום מחייבים", אשר הטילה על משרד הפנים (פס"ח) לאתר מתקני קליטה בפריסה ארצית העומדים בהנחיות המיגון של פיקוד העורף ומסוגלים לקלוט כ-300,000 נפש וכן להנחות את הרשויות המקומיות להיערך מבחינת תשתית ושירותים בסיסיים לקליטת אוכלוסייה בהיקף של 4% לפחות ממספר תושבי הרשות המקומית.

במסגרת הפרויקט אחראית חברת אי.אל.די על הפעלת התכנית, ריכוז מערך ההדרכה בפריסה ארצית.טואול - בניית אתרים