קורס כלכלת איכות  

 תאריכים:    |   כמות מפגשים:  3 מפגשים                 


  מידע כללי

גישות מודרניות לניהול איכות שוקודות על שיפורים מתמידים בכל התהליכים הארגוניים. אחד מכיווני הפעולה הארגונית המקדם את הארגון באופן מובהק לכיוון זה הינו ניהול מושכל של כלכלת איכות. צעד בסיסי בניהול כלכלת איכות הינו: זיהוי וסיווג עלווית האיכות השונות, לצורך בקרה ותכנון טוב יותר.  

כלכלת איכות הינה גישה ניהולית העושה שימוש במדדים שונים כדי לאמוד תועלת וכדאיות כלכלית של פעולות איכות שונות כנגד העלויות הכרוכות בהן. לביצוע החשיבות הרבה של ניהול כלכלת איכות מושכלת הביאה גם את מינהל הרכש של משרד הביטחון להכיר בכך ולדרוש זאת מכל הספקים כתנאי התקשרות. 
    מטרת הקורס

  המשתתפים ילמדו ויכירו דרכים לשיפור רווחיות הארגון באמצעות כלכלת איכות מושכלת

    

   נושאי לימוד

  • כלכלת איכות הגדרות ומושגים
  • התייחסות דרישות מנה"ר (משרד הביטחון) 
  • התייחסות תקן ISO 9001 בנושא כלכלת איכות
  • זיהוי וסיווג עלויות איכות: עלויות הערכה, עלויות מניעה, עלויות כשל פנים, ועלויות כשל חוץ
  • שימוש במדדים
  • אומדנים והערכות כלכליות לשיפור ככלי לשיפור הרווחיות 
  • תרגול והמחשה

   קהל יעד

ההנהלה הבכירה, אנשי איכות, אנשי אמינות ואנשי פיתוח וייצור


  להרשמה ובירורים


  מתכונת הקורס
הקורס נבנה מתוך  ראייה וכוונה יישומית מעשית . כלומר, לימוד עקרונות ובניית בסיס ידע ניהולי מקצועי בדגש של לימוד והתנסות בכלים וטכניקות יישומיות. תעודה מטעם ALD

לבוגרי הקורס תוענק תעודה
מטעם ALD

טואול - בניית אתרים