צה"ל - הכשרות בטיחות, פיתוח מערך ההדרכה והפעלתו


בין הקורסים המועברים: נאמני בטיחות, ממונה בטיחות אש, קציני בטיחות, מדריכי בטיחות והדרכות מקצועיות נוספות בהתאם לתחום עיסוקם של המשתתפים.

קהל היעד: קצונה בכירה, קצונה זוטרה, נגדים וחיילים בסדיר.

הפרויקט כולל תהליכי ייעוץ לאפיון צרכים פיתוח תכנים רלוונטיים, קביעת שיטות הדרכה ותיקופם, פיתוח תכנית הלימוד בהתאמה לדרישות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.


טואול - בניית אתרים