קורס עורכי מבדקים בכירים

 תאריכים:  |   כמות מפגשים: 5 מפגשים                 


 מידע כללי

ארגונים מודרנים רותמים את מערכות ניהול האיכות לביצוע שיפור מתמיד ויעיל בכל שלבי התהליכים. יישום תפיסה זו מחייב ביצוע מבדקים פנימיים ומעקב אחר תוצאות השיפור. עורך המבדקים הבכיר הינו עורך מבדקים המצוי במתודולגיית עריכת המבדקים ועובר הכשרה מקיפה ומעמיקה יותר הכוללת: מתדולוגיות וכלים מתקדמים המשמשים בניהול איכות ובאים לידי ביטוי בעריכת מבדקים ובניתוח תוצאותיהם. יכולת ראייה כוללנית, התנעת פעולות שיפור מערכתיות ובקרה ניהולית על תכנית המבדקים הכוללת. עורך המבדקים הבכיר יכול לסייע להנהלת הארגון בבחירת, דירוג והערכת ספקים תוך שימוש בכלים ומתודולוגיות מתאימות.


   קהל יעד

מנהלים בכירים, מנהלי איכות העוסקים בניהול מערכות איכות ובאישור והערכת ספקים. גורמים מקצועיים המתחזקים מערכות איכות ומפעילים תוכניות מבדקים.


 מטרת הקורס 

 הכשרת עורכי מבדקים בכירים אשר יכירו וילמדו היבטים וכלים ניהוליים מתקדמים הבאים לידי ביטוי בעריכת מבדקים ובניתוח תוצאותיהם, גיבוש שיקולים מערכתיים בהכנת תכניות מבדקים כוללות, וזאת בנוסף להכרת מתודולוגיות עריכת המבדקים ובקרה על ביצוע פעולות מתקנות


   נושאי לימוד

 • עקרונות ומתודולוגיות של עריכת מבדק:

  • דרישות מערכת האיכות
  • גישות, עקרונות, סוגים ושלבי ביצוע מבדקים
  • שיקולים בעריכת מבדקי איכות למערכת משולבת
  • מעקב ביצוע פעולות מתקנות

  היבטים מתקדמים בניהול מערכת של תכנית מבדקים:

  • מיפוי וניתוח תהליכים ושימושיו בהכנת תכנית מבדקים
  • עקרונות הניהול היפני וביטויה בעריכת מבדק (S5, קייזן, Lean Management)
  • עקרונות פעולת צוותים להתנעת פעולות מתקנות ומונעות
  • היבטים מתקדמים בניתוח ראיות, ממצאים ומשמעויות של תוצאות מבדק (מטריצת מבדק, דיאגראמת קירבה)
  • ניתוח אופני כשל FMEA ומשמעותו בעריכת מבדק
  • עקרונות דרוג והערכת ספקים 

  להרשמה ובירורים  מתכונת הקורס
משך הקורס 50 שעות אקדמאיות.

תעודה מטעם ALD

לבוגרי הקורס תוענק תעודה
מטעם ALD

טואול - בניית אתרים