קורס עורך מבדקים פנימי + בכיר 

  תאריכים:  |   כמות מפגשים: 4 מפגשים, סה"כ 50 שעות אקדמיות  


  מידע כללי

ארגונים רותמים את מערכות ניהול האיכות לביצוע שיפור מתמיד ויעיל בכל שלבי התהליכים. יישום תפיסה זו מחייב ביצוע מבדקים פנימיים וחיצוניים תוך מעקב אחר תוצאות השיפור. עורך המבדקים הבכיר הינו עורך מבדקים המצוי במתודולוגית עריכת המבדקים ועובר הכשרה מקיפה ומעמיקה יותר הכוללת: מתודולוגיות וכלים מתקדמים המשמשים בניהול איכות ובאים לידי ביטוי בעריכת מבדקים ובניתוח תוצאותיהם, יכולת ראייה כוללנית, התנעת פעולות שיפור מערכתיות ובקרה ניהולית על תכנית המבדקים הכוללת. עורך המבדקים הבכיר יכול לסייע להנהלת הארגון בבחירת דירוג והערכת ספקים תוך שימוש בכלים ומתודולוגיות מתאימות.


      מטרת הקורס

 הכשרת עורכי מבדקים פנימיים ובכירים (צד ג') אשר יכירו וילמדו היבטים וכלים ניהוליים מתקדמים הבאים לידי ביטוי בעריכת מבדקים ובניתוח תוצאותיהם, גיבוש שיקולים מערכתיים בהכנת תכניות מבדקים כוללות, וזאת בנוסף להכרת מתודולוגיות עריכת המבדקים ובקרה על ביצוע פעולות מתקנות.


   
  נושאי לימוד    

 • איכות על קצה המזלג, הגדרות וקצת היסטוריה
 • פירמידת האיכות וסוגי תקינה בעולם
 • איכות מוצר מול איכות התהליך
 • ביצועי התהליך מול תקינות ביצוע התהליך
 • תקני התעדה למערכות ניהול איכוץ מול תקנים מנחים
 • Annex SL
 • עיקרי ISO-9001 ודגשים על:
 • חשיבות המבדק ומקומו בשורת מנגנוני בקרת איכות התהליך
 • עיקרי ISO-9001
 • מבדק האיכות - סוגים ומטרות
 • מחזיקי עניין ותפקידים במבדק
 • תשתית ארגונית לניהול המבדקים, תכנון ומעקב
 • שבעת עקרונות הבסיס במבדק
 • תכנית המבדקים הארגונית - מבנה ומהות
 • אחריות עורך המבדק, מיומנות וכישורי הסוקר
 • תכנון והכנות למבדק, הגדרת מטרות, חלוקת תפקידים, הכנת שעורי בית וניהול הזמן
 • רשימת התיוג - ככלי למבדק פנימי
 • שיחת פתיחה, תיאום ציפיות וסנכרון זמנים
 • השלמה לסוקרי צד ג' - סוקרים מובילים

       קהל יעד

מנהלים בכירים, מנהלי איכות, עובדים בארגון העוסקים בניהול מערכות איכות ובאישור והערכת ספקים, גורמים מקצועיים המתחזקים מערכות איכות ומפעילים תוכניות מבדקים.
קורס זה יכול לשמש גם אנשי מקצוע המעוניינים לבצע מבדקים עבור גופי התעדה בישראל ובעולם.


  להרשמה ובירורים


  מתכונת הקורס
הקורס כולל 50 ש"ל אקדמיותתעודה מטעם ALD

לבוגרי הקורס תוענק תעודה
מטעם ALD

טואול - בניית אתרים