קורס כתיבת נהלים והוראות עבודה

 תאריכים:   |   כמות מפגשים: 2 מפגשים             


 מידע כללי

תנאי הכרחי לפעולה תקינה ושוטפת של כל ארגון הינו קיום מערכת הוראות עבודה ונהלים ברורים, מובנים ומעודכנים. עובדים רבים בארגון נדרשים לחבר חדשות לבקרים הוראות עבודה ונהלים. הסדנא שלהלן עוסקת בהבחנה בין נהלים והוראות עבודה, מבחינה בין נהלי החובה על פי דרישות תקן איכות ISO 9001 לבין יתר הנהלים ועוסקת בהדגמה ותרגול כתיבת נהלים.     קהל יעד 

נאמני איכות, רכזי איכות, סוקרים, מנהלים ואנשי אחזקת וטיפול שוטף של מערכת האיכות בארגון המיועדים לכתוב נהלים בארגון 


 מטרת הקורס

 לימוד והקניית גישות לניהול והנעת עובדים במסגרת האילוצים הארגוניים
 לימוד טכניקות וכלים לניתוח תקלות ואירועים ופתרון בעיות בטיחות

 לימוד כלים וטכניקות לשיפור מתמיד של  הבטיחות בתהליכי העבודה
 תרגול מעשי להבטחת יכולת יישום הכלים הנלמדים
    

   נושאי לימוד

  • רמות תיעוד איכות בארגון
  • דרישות ממסמכים מבוקרים
  • שלבים מומלצים בהכנת הנוהל
  • כללים מומלצים בכתיבה 
  • סעיפי חובה ורשות בנהלים
  • בקרת תצורה
  • קובץ נהלים
  • שילוב תרשימי זרימה
  • הוראות עבודה - דגשים לכתיבה 
  • תרגול קבוצתי - נוהל והוראות עבודה
  להרשמה ובירורים


  מתכונת הקורס
משך הקורס כ-2 מפגשים רצופים

תעודה מטעם ALD

לבוגרי הקורס תוענק תעודה
מטעם ALD

טואול - בניית אתרים